Bài 2: HÀNG HÓA - TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG

  DOWLOAD FILE NÀY VỀ MÁY BẰNG CÁCH : CLICK PHẢI TRỎ CHUỘT VÀO NÓ VÀ CHỌN LỆNH "Save target" :

   

Bai_2_Hang_hoa-Tien_te-Thi_truong.doc (112 kB)