Bài 15 - Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại


 

Bài 15
CÔNG DÂN VỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ
CẤP THIẾT CỦA NHÂN LOẠI
( 1 tiết )
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Về kiến thức:
- Biết được một số vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay như: ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo.
- Hiểu được trách nhiệm của công dân nói chung và học sinh nói riêng trong việc tham gia giải quyết một số vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay.
2.Về ki� năng:
-Tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng của bản thân để góp phần giải quyết một số vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay.
3.Về thái độ:
-Tích cực ủng hộ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, ủng hộ những hoạt động góp phần giải quyết một số vấn đề cấp thiết của nhân loại do nhà trường, địa phương tổ chức.
II. TRỌNG TÂM :
Những vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay và trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc tham gia giải quyết những vấn đề này.
III. PHƯƠNG PHÁP :
Thuyết trình, kể chuyện, đàm thoại, trực quan.
IV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Tranh, ảnh, sơ đồ.
- Có thể sử dụng vi tính, máy chiếu.
V. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
1. Ổn định tổ chức lớp :
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Giảng bài mới:
GV có thể hỏi HS:
Qua đọc sách báo và theo dõi các phương tiện truyền thông đại chúng, các em thấy các quốc gia trên thế giới hiện nay thường quan tâm nhiều đến các vấn đề gì? Vì sao các quốc gia lại cùng quan tâm đến những vấn đề đó?
GV giới thiệu bài: Những vấn đề cấp thiết hiện nay như ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, dịch bệnh hiểm nghèo có liên quan đến sự sống còn của cả nhân loại. Chúng ta phải làm gì đây trước những vấn đề này?
Phần làm việc của Thầy
Phần làm việc của Trò
Nội dung chính của bài học

Hoạt động 1:
GV sử dụng phương pháp đàm thoại giúp HS tìm hiểu :
Vấn đề ô nhiễm môi trường và trách nhiệm công dân.
a. Ô nhiễm môi trường.
GV hỏi:
(Em hiểu môitrường là gì ?

(Nêu thực trạng môi trường hiện nay?


b. Trách nhiệm của công dân.
GV hỏi:
(Thế nào là bảo vệ môi trường?
GV giảng:
Trước tình hình môi trường ngày càng xấu đi, ngày 5 tháng 6 năm 1992, Hội nghị thượng đỉnh về bảo vệ môi trường đã diễn ra ở Ri-ô đê Gia-nê-rô (Bra-zin ) với 120 nước tham dự, đã ra lời kêu gọi nhân loại phải cung nhau bảo vệ trái đất, xây dựng cuộc sống bền vững cho con người. Hội nghị lấy ngày 5 / 6 hàng năm là ngày Môi trường thế giới.
Nước ta đã ban hành Luật bảo vệ môi trường năm 2005.
( Trách nhiệm của công dân nói chung, học sinh nói riêng trong việc bảo vệ môi trường?Hoạt động 2:
GV sử dụng phương pháp đàm thoại giúp HS tìm hiểu :
Sự bùng nổ dân số và trách nhiệm của công dân.
a. Bùng nổ dân số.
GV yêu cầu một HS đọc đoạn tư liệu cuối trang 105-SGK.
GV hỏi:
( Em có suy nghĩ gì về tình hình gia tăng dân số thế giới từ giữa thế kỷ XX đến nay?
(Thế nào là bùng nổ dân số?

(Hậu quả của sự bùng nổ dân số đối với giới tự nhiên và đời sống xã hội ?

GV gọi một HS đọc đoạn tư liệu đầu trang 106 - SGK.
b. Trách niệm của công dân.
( Nhà nước phải làm gì để hạn chế sự bùng nổ dân số?


( Công dân phải làm gì để góp phần hạn chế sự bùng nổ dân số?


Hoạt động3:
GV sử dụng phương pháp đàm thoại giúp HS tìm hiểu :
Vấn đề dịch bệnh hiểm nghèo và trách nhiệm công dân.
a. Dịch bệnh hiểm nghèo.
GV yêu cầu HS đọc đoạn tư liệu trong SGK trang 107.
GV hỏi:
( Nhân loại ngày nay đang phải đối mặt với những căn bệnh nguy hiểm nào?
( Do đâu mà dịch bệnh hiểm nghèo xuất hiện ngày càng nhiều?
GV giảng:
Việt Nam đã và đang phải đối phó với những căn bệnh đó. Ngày càng xuất hiện nhiều làng ung thư (như làng ung thư Thạch Sơn- Lâm Thao- Phú Thọ). Các dịch sốt, các bệnh viêm đường hô hấp cấp ngày càng lan rộng. Và đặc biệt là đại dịch AISD. Nó đang tàn phá kinh tế, đời sống của một bộ phận gia đình, cá nhân, ảnh hưởng xấu đến cộng đồng.
b. Trách nhiệm của công dân.
( Công dân nói chung, học sinh nói riêng phải làm gì để góp phần ngăn chặn dịch bệnh hiểm nghèo?Kết luận toàn bài:
Ngày nay, sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học và công nghệ đã mang lại cho con người một cuộc sống no đủ hơn, tốt đẹp hơn, đồng thời đặt nhân loại trước những vấn đề khó khăn và thách thức lớn mới: vấn đề môi trường, dân số và bệnh dịch hiểm nghèo. Tham gia phòng chống bệnh hiểm nghèo, bảo vệ môi trường, hạn chế sự bùng nổ dân số không những là nghĩa vụ mà con là lương tâm, trách nhiệm đạo đức của tất cả mọi người.

- Môi trường bao gồm có đất, nước, khí quyển , tài nguyên các loại trong lòng đất, dưới biển , trên rừng.có ảnh hưởng tới sự tồn tại, phát triển của con người thiên nhiên.
- Chính sự hoạt động của con người đã phá vỡ sự cân bằng sinh thái, làm cho môi trường sống ngày xấu đi:
+ Môi trường đất, nước, khí quyển,.bị ô nhiễm nặng nề do các loại chất thải, các loại hoá chất, .
+ Tài nguyên rừng (nhiều động vật có nguy cơ tuyệt chủng: tê giác, khỉ,hình người, cá voi, hải cẩu.), tài nguyên biển, khoáng sản (than đá, dầu khí,.), ngày một cạn kiệt do sự khai thác bừa bãi của con người.
+ Thời tiết thất thường: hạn hán kéo dài, mưa axit, bão lũ bất ngờ, tầng ôdôn bị chọc thủng, trái đất nóng dần lên.
- Bảo vệ môi trường thực chất là khắc phục mâu thuẫn nảy sinh trong quan hệ giữa con người với giới tự nhiên, làm thế nào để hoạt động con người không phá vỡ các yếu tố cân bằng của giới tư nhiên.- Công dân nói chung phải thực hiện tốt luật pháp và các chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường.
Công dân học sinh phải:
+ Giữ gìn vệ sinh lớp học, trường học, nơi ở và nơi công cộng.
+ Bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên: nước, khoáng sản, các giống loài động, thực vật.
+ Tích cực tham gia trồng cây, gây rừng.
+ Tuyên truyền, vận động mọi người bảo vệ môi trường, phát hiện, tố cáo các hành vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.


- Sự gia tăng dân số thế giới quá nhanh quá nhanh .

-Bùng nổ dân số là sự gia tăng dân số quá nhanh trong một thời gian ngắn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội.

Bùng nổ dân số sẽ làm phá vỡ các yếu tố cân bằng của tự nhiên, xã hội: làm cạn kiệt tài nguyên, suy thoái kinh tế, gây thất nghiệp, đói khổ, mù chữ, suy thoái nòi giống, ô nhiễm môi trường.

- Nhà nước triển khai thực hiện chính sách Kế hoạch hoá gia đình, ban hành, hoàn chỉnh Luật hôn nhân gia đình.
- Công dân phải:
+ Nghiêm chỉnh thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 và chính sách Dân số-kế hoạch hoá gia đình: không kết hôn sớm, không sinh con ở tuồi vị thành niên, thực hiên kế hoạch mỗi gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con.
+ Tích cưc tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện.


- Đó là lao, sốt rét, dịch tả, tim mạch, huyết áp, ung thư, cúm gia cầm và đặc biệt là AIDS.
- Do cân bằng sinh thái bị phá vỡ, do ô nhiễm môi trường.
- Cần phải:
+ Tích cực rèn luyện thân thể, ăn uống điều độ, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ.
+ Sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.
+ tích cực tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh hiểm nghèo, các tệ nạn xã hội: ma tuý, mại dâm.
1. Ô nhiễm môi trường và trách nhiệm của công dân :
a. Ô nhiễm môi trường:
- Môi trường đất, nước, khí quyển,.bị ô nhiễm nặng nề.
- Tài nguyên rừng, biển, khoáng sản,. ngày một cạn kiệt.
- Thời tiết thất thường: hạn hán kéo dài, mưa axit, bão lũ bất ngờ, tầng ôdôn bị chọc thủng, trái đất nóng dần lên.b. Trách nhiệm của công dân:

Thực hiện tốt luật pháp và các chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường.
2. Sự bùng nổ dân số và trách nhiệm của công dân :
a. Sự bùng nổ dân số :
Đó là sự gia tăng dân số quá nhanh trong một thời gian ngắn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội.b. Trách nhiệm của công dân:


Nghiêm chỉnh thực hiện, vận động mọi người thực hiện: Luật Hôn nhân gia đình và chính sách dân số-kế hoạch hoá gia đình.3. Dịch bệnh hiểm nghèo và trách nhiệm của công dân:
a. Dịch bệnh hiểm nghèo:


Đó là các căn bệnh nguy hiểm như: lao, sốt rét, dịch tả, tim mạch, huyết áp, ung thư, cúm gia cầm, đặc biệt là AIDS.
b. Trách nhiệm của công dân:
- Rèn luyện sức khoẻ.
- Tránh xa các tệ nạn xã hội.
- Tuyên truyền các biện pháp
phòng tránh dịch bệnh.
4. Củng cố:
( Em hãy nêu những vấn đề cấp thiết của nhân loại ngày nay? Vì sao nói những vấn đề ấy là những vấn đề cấp thiết của nhân loại ?
( Trách nhiệm của công dân đối với vấn đề ô