Bài 14 - Công dân với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc


 

Bài 14
CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG
VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
( 2 tiết )

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Về kiến thức:
- Nêu được thế nào là lòng yêu nước và các biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước Việt Nam.
- Trình bày được trách nhiệm của công dân, đặc biệt là công dân học sinh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
2.Về ki� năng:
- Biết tham gia hoạt động xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước phù hợp với khả năng của bản thân.
3.Về thái độ:
- Yêu quý, tự hào về quê hương, đất nước, dân tộc.
- Có ý thức học tập, rèn luyện để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
II. TRỌNG TÂM :
- Yêu nước là một truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc ta; hiểu được trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc học tập, rèn luyện để chuẩn bị tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
III. PHƯƠNG PHÁP :
Thuyết trình, kể chuyện, đàm thoại, trực quan.
IV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Tranh, ảnh, sơ đồ.
- Có thể sử dụng vi tính, máy chiếu.
V. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
1. Ổn định tổ chức lớp :
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Giảng bài mới:
Để mở bài, GV tổ chức cho HS xem tranh, ảnh, băng hình, nghe băng, đĩa về tình yêu quê hương đất nước. Sau khi HS xem hoặc nghe xong, GV đặt câu hỏi:
- Nội dung các tranh ảnh, bài thơ, bài hát, băng hình đó nói lên điều gì?
Từ đó, GV giới thiệu bài: Mỗi người đều có Tổ quốc của mình, nơi đã cưu mang, che chỡ, nuôi dưỡng cho mình lớn khôn. Việt Nam là Tổ quốc của chúng ta, cần phải có trách nhiệm như thế nào đối với Tổ quốc ?
Phần làm việc của Thầy
Phần làm việc của Trò
Nội dung chính của bài học

Hoạt động 1:
GV sử dụng phương pháp đàm thoại giúp HS tìm hiểu :
Lòng yêu nước.

a.Lòng yêu nước là gì ?
GV có thể yêu cầu một HS đọc diễn cảm đoạn thơ:
"O�i Tổ quốc, ta yêu như máu thịt
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng
Vì Tổ quốc ! Nếu cần ta chết
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi con sông".
(Chế Lan Viên)
GV hỏi:
( Các em hãy nhận xét tình cảm của tác giả đối Tổ quốc được thể hiện qua đoạn thơ?( Theo em, lòng yêu nước là gì?


GV có thể hát hoặc gọi một HS hát cho lớp nghe bài "Quê hương".
( Các em cho biết nội dung bài hát nói lên điều gì?
GV giảng:
Lòng yêu nước bắt nguồn từ những tình cảm bình dị nhất, gần gũi nhất của con người như yêu gia đình, người thân, yêu nơi mình sinh ra và lớn lên..Những tình cảm giản dị đó dần dần phát triển thành tình cảm gắn bó với làng xóm, quê hương và được nâng lên thành lòng yêu nước, yêu đồng bào, yêu nhân loại.


b.Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.
GV hỏi:
( Qua lịch sử hàng nghìn năm, các em biết Việt Nam thường xuyên là đối tượng tiến công của nhiều đội quân xâm lược. Vì sao?

( Bằng cách nào, dân tộc ta đã đánh thắng giặc ngoại xâm, cả những đội quân hùng mạnh nhất thời đại ( Thế kỷ XI: Nhà Lý 10 vạn đối phó quân Tống 30 van; Thế kỷ XIII, Nhà Trần 20-> 30 vạn đối phó quân Mông Nguyên 50->60 vạn; Thế kỷ XVIII, Quang Trung 10 vạn đối phó quân Thanh 29 vạn; Thế kỷ X, Pháp , Mỹ là những đế quốc có tiềm lực quân sự, kinh tế lớn hàng đầu thế giới.) ?
GV giảng:
Lòng yêu nước đã được hình thành và hun đúc từ trong quá trình vừa lao động gian khổ xây dựng đất nước vừa đấu tranh liên tục, kiên cường chống giặc ngoại xâm. Lòng yêu nước ấy đã được kế thừa, củng cố, phát huy qua nhiều thế hệ.
Nó đã trở thành truyền thống đạo đức cao đẹp của dân tộc. Nhờ truyền thống ấy mà dân tộc ta đủ sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, thử thách khắc nghiệt để tồn tại và phát triển với đầy đủ bản sắc của mình.
( Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận xét về truyền thống yêu nước của nhân dân ta như thế nào?( Các em hãy trình bày những biểu hiện của truyền thống yêu nước?
( Các em hãy nêu những câu ca dao , tục ngữ, thành ngữ, danh ngôn,.nói về lòng yêu nước?Hoạt động 2:
GV sử dụng phương pháp đàm thoại giúp HS tìm hiểu :
Trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
GV đặt vấn đề:
HS chúng ta là những công dân trẻ tuổi của đất nước, phải làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ?
a.Trách nhiệm xây dựng Tổ quốc .
GV có thể hỏi:
( Các em hãy nêu những thành tựu của công cuộc xây dựng CNXH mà các thế hệ cha ông đã đạt được?

( Tiếp bước các thế hệ cha ông, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, thanh niên học sinh cần phải làm gì?

b. Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.
GV đặt vấn đề:
Bác Hồ có dạy: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải nhau giữ lấy nước".
GV có thể hỏi:
( Em hiểu thế nào về lời dạy của Bác Hồ?( Có người cho rằng, Việt Nam đã hoà bình, nên tập trung tiền của, công sức cho công cuộc xây đất nước, không nên phân tán quá nhiều nội lực cho hoạt động bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức ấy đúng hay sai ?
GV giảng:
Hiện nay, các nước XHCN đang đương đầu với chiến lược "Diễn biến hoà bình" do chủ nghĩa đế quốc (đứng đầu là Mỹ) triển khai với mục tiêu là xoá bỏ Chủ nghĩa xã hội. Cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt : chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, ngoại giao., từng bước làm rệu rã từ bên trong, kích động các lực lượng phản động nổi dậy lật đổ chế độ XHCN. Thời gian qua, nước ta đã đối phó nhiều thủ đoạn của CNĐQ: bao vây cấm vận kinh tế, phá tư tưởng niềm tin vào CNXH, kích động lợi dụng tôn giáo để chia rẽ dân tộc, dân với Đảng qua những vụ gây rối mang màu sắc chính trị ở Tây Nguyên.
Một mặt, Việt Nam thực đường lối ngoại giao thông thoáng, rộng mở, hợp tác với Hoa Kỳ, mặt khác luôn đề cao cảnh giác trước âm mưu và thủ đoạn của chiến lược "Diễn biến hoà bình".
Vì thế cho nên, không thể lơ là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc .
( Là công dân trẻ tuổi, thanh niên học sinh phải làm gì để bảo vệ Tổ quốc?
GV kết luận toàn bài:
Mục tiêu tổng quát chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm từ 2001-2010 là: "Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâmg cao rõ rệt đời sống vật chất và văn hoá, tinh thần của nhân dân. Tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hương hiện đại".
Để làm được điều này, thế hệ trẻ chúng ta cần phải phát huy được truyền thống yêu nước, tiếp bước cha ông nổ lực xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


- Tác giả có tình yêu đối với Tổ quốc rất mãnh liệt, xem tình cảm ấy vô cùng thiêng liêng. Nó biến thành động lực để tác giả sẵn sàng hy sinh phục vụ quê hương, đất nước.
- Lòng yêu nước là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của Tổ quốc.


- Nội dung bài hát phản ánh tình cảm của tác giả đối với quê hương ( với "chùm khế ngọt", " con đò nhỏ", con diều biếc", "đêm trăng tỏ" "hoa cau rụng trắng".và những người thân yêu ruột thịt (" mẹ về nón lá nghiêng che").
- Có lẽ sự hấp dẫn của tài nguyên, nhân lực, vị trí chiến lược trọng yếu của vùng Đông Nam Á: một giao lộ để giao lưu, phát triển, một bàn đạp quân sự để tiến chiếm Đông Dương.
- Nhờ lòng yêu nước , tinh thần đoàn kết toàn dân, sự lãnh đạo tài giỏi của các vị anh hùng dân tộc.

-Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận xét: ".Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và lũ cướp nước."
- Biểu hiện của truyền thống yêu nước:
+ Tình cảm gắn bó với quê
hương, đất nước.
+ Tình yêu thương đối với
giống nòi, dân tộc.
+ Lòng tự hào dân tộc.
+ Đoàn kết kiên cường, bất
khuất chống ngoại xâm.
+ Cần cù, sáng tạo trong lao
động.
- Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một giàn.
Tối lửa tắt đèn có nhau.
Chimsẻ nhớ rừng, sơn dương nhớ núi.
Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
Tận trung với nước, tận hiếu với dân,
Vì nước quên thân, vì dân quên mình.- Hàng loạt công trình thế kỷ đã mọc lên: Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, Trị An, Ya Ly, Thác Mơ, nhiệt điện Phả Lại, Phú Mỹ, đường dây cao thế 500KV Bắc Nam, cầu Mỹ Thuận, cầu qua sông Hàn, Hầm đèo Hải Vân, nâng cấp quốc lộ 1 A, 5, 8, nhiều sân bay, bến cảng được nâng cấp , hiện đại hoá, nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất ra đời.
- Thanh niên HS cần phải:
+ Xác định mục đích, chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động.
+ Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống.
+Thực hiện mọi chủ trương, ch